гр. Момин Проход, ул. "Славянска" 29, моб.: 0898.678284

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в https://rasinwinery.com/

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между „Ръсин ЕООД“  (наричано по-долу Shoprasin) и потребителите на електронен (онлайн) магазин, намиращи се на домейн :https://rasinwinery.com/shop/ от друга страна. Желателно е да се запознаете с клаузите на „Общите услоия“, преди да пристъпите към поръчка в нашия онлайн магазин. Ако не сте съгласни с „Общите условия“, то не следва да поръчвате стоки в настоящия магазин.

С използване на https://rasinwinery.com/shop/ . Вие потвърждавате, че сте се запознали и приемате „Общите условия“. С приемане на „Общите условия“ се счита, че между Shoprasin и потребителя се сключва договор за покупко-продажба на представените стоки, производство на „Ръсин“ ЕООД. Shoprasin предоставя възможност на потребителя да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез заявяване на поръчна и заплащане на съответната продажна цена. При покупката потребителят е длъжен да се съобразява и спазва настоящите „Общи условия“ и се счита обвързан с клаузите им.

„Ръсин“ ЕООД си запазва правото да променя цените, информацията и съдържанието на „Общите условия“ и да ги обновява при необходимост без предупреждение. При промени в настоящите „Общи условия“ потребителят може да заяви, че не е съгласен с промените, като изпрати изявление за несъгласие с промените на https://rasinwinery.com/shop/. С получаване на изричното изявление за несъгласие се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в „Общи Условия“ не засягат отношенията между потребителят и Shoprasin, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

Извън обективираното изрично несъгласие, при направена поръчка Вие се съгласявате с общите условия за ползване, приложими до публикуване на нови такива, а след това в съответствие и с новите правила за ползване.

Онлайн магазинът https://rasinwinery.com/shop/ не е създаден с цел да подтиква към употреба на алкохол.

Алкохолни напитки и тютюневи изделия са забранени за продажба на лица под 18 годишна възраст.

При направена поръчка вhttps://rasinwinery.com/shop/ Вие декларирате, че имате навършено пълнолетие. Ако продуктът поръчан от Вас е за друг получател, то той също следва да има навършени 18 години.

I Общи положения

  1. ДАННИ НА ТЪРГОВЕЦА

„Ръсин“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200777595, със седалище и адрес на управление :БЪЛГАРИЯ , област София (столица), община Столична,гр. София 1309,район р-н Илинден,
ж.к. СВЕТА ТРОИЦА, СЛИВНИЦА, бл. 173, вх. Г, ет. 7, ап. 109 ,предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин https://rasinwinery.com/shop/.

2.https://rasinwinery.com/shop/е уебсайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от „Ръсин“ ЕООД,

  1. Под „стоки и услуги, предоставяни от „Ръсин“ ЕООД “ се разбират :

– вино и спиртни напитки (алхокол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;

–  събития, дегустации и пазаруване на стоки;

– аксесоари и опаковки.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

  1. „Потребител“ е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в https://rasinwinery.com/shop/и е съгласно с настоящите “ Общи условия“. Със заявяването на поръчка Клиентът- физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 години (осемнадесет) години. „Ръсин“ ЕООД си запазва правото на откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години на Клиента.

II Регистрация на потребителски профил

Регистрацията на потребителски профил в https://rasinwinery.com/shop/ НЕ е задължително, за да използвате сайта, да правите поръчки или задавате въпроси посредством предоставяните форми за попълване. За да използвате предимствата на потребителски профил в https://rasinwinery.com/shop/ обаче, първо трябва да регистрирате такъв. С него ще получите възможност да извършвате по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, възможност да променяте паролата си за достъп, да се абонирате или откажете абонамент за получаване на информационен бюлетин на https://rasinwinery.com/shop/, оставяте коментари в сайта, да с е възползвате от специални промоционални предложения и т.н.

При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделана поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с „Общите Условия“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи Условия“ и ги приема.

III Поверителност на данните

Дружеството „РЪСИН“ ЕООД е регистрирано в Комисията за Защита на Личните Данни /КЗЛД/ като администратор на личните данни.

Личните данни, които https://rasinwinery.com/shop/ получава при регистрацията ще бъдат изпозлвани единствено за обслужване на потребителите- приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. https://rasinwinery.com/shop/ гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставени под никакава форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателтсво.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на https://rasinwinery.com/shop/заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

Потребителите абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време.

IV Поръчки за покупка

За да поръчвате покупка от предлаганите продукти и услуги от https://rasinwinery.com/shop/е необходимо потребителят да предостави исканата информация или да се регистрира /чрез попълване на регистрационна форма/.

При поръчка или регистрация потребителят предоставя следната информация: за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес, e-mail; за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, телефон, адрес, e-mail. С въвеждането на каквото ид а е информация на този уебсайт Вие заявявате и гранатирате, че (1) Вите сте навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, (2) използвате своята действителна самоличност; (3) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (4) Вие ще поддържате и своевременно ще актуализирате информацията, която сте предоставили, зада я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (5) сте съгласни с „Общи Условия“ на  https://rasinwinery.com/shop/

Процес на поръчка за покупка

При поръчка за покупка Потребителят извършва следните последователни действия:

– избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натиска бутона „добавяне в количката“ срещу съответната стока. Когато потребителят реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята „количка“ натискайки бутона „преглед на количка“ (намиращ се от  лява част на уебсайта)

– в своята „количка“ Потребителят определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „продължаване с поръчката“ );

– за да продължи Потребителя се регистрира (ако е нов Потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ Потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка и натиска бутон „продължи“.

– ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избора на начина на плащане.

– ако е нов потребител се появява форма за регистраране чрез въвеждане на необходимата информацяи за изпълнение на поръчката (email адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.

– клиентът потвърждава за заявените данни от бутона „продължи“

– поръчката за покупка на стока чрез Shoprasinсе счита за извършена след натискана на бутона „поръчване“

При посочени непълен, неверен адрес и или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за https://rasinwinery.com/shop/ невъзниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от https://rasinwinery.com/shop/ чрез изпращане на съобщение до email на Потребителя със следното съдържание: наименование, адрес на управление, e-mail адрес и данни за кореспонденция на https://rasinwinery.com/shop/ както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия , информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избраният от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след потвърждаване на валидността й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на e-mail адрес на Потребителя.

V Доставка

Заявената за покупка стока до 12.00 часа на посочения от Потребителя адрес на територията на град София се извършва в рамките на два работни дни. Ако поръчката е на стойност  над 100 лв, доставката е безплатна.

За доставки до всички  точки на страната и извън нея се използват услугите на куриерска фирма , като срокът за доставка се определя в зависимост от населеното място,а цената на куриерската услуга се определя спрямо тарифите на куриерската фирма.

При поръчка над 100 лв е БЕЗПЛАТНА доставката до посочен от потребителя офис на куриерска фирма „ Еконт“

В зависимост от стойността на заявената поръчка са възможни други договорености за отстъпки, които се съгласуват със служител на „Ръсин“ ЕООД.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Потребитреля или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, https://rasinwinery.com/shop/ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. в този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VI Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в https://rasinwinery.com/shop/онлайн магазин са в български левове (BGN), с включен ДДС.

Цените не включват разходите за доставка.

Сумата на поръчката и разходите по доставка са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сумата закупените стоки.

Сумата дължима за поръчаните продукти и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини:

1/ Наложен платеж

* В брой (наложен платеж) от Потребителя или от трето лице от името на Потребителя в момента на доставка на наш представител или на куриерския ни партньор;

VII Описание на продукт

„Ръсин“ ЕООД предоставя на Потребителите точно описание на основните характеристики на предлаганите стоки.

Всеки продукт предлаган на https://rasinwinery.com/shop/  от „Ръсин“ ЕООД се характеризира с

* уникален номер (артикулен номер), който съответства само и единствено на един продукт;

*име (изписано както на етикета на конкретния продукт);

* цена в български лева (единична цена и цена на кашон, когато продуктът е част от една покупка от 6 или повече продукта).

полага грижа информацията в https://rasinwinery.com/shop/ да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Shoprasin ще положи усилия, за да осигури достъпа да онлайн магазина да бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, но не гарантира това доколкото е извън възможностите, контрола и волята на https://rasinwinery.com/shop/

https://rasinwinery.com/shop/не носи отговорност за непредоставяне на достъп до https://rasinwinery.com/shop/, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявки за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Shoprasin.

VII Права на Потребителя

Крайният потребител (физическо лице) има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причината за връшането.

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й оглед.;

– при транспортирането стоката е била повредена,

След получаване на стоката, Потребителят има право да иска връщането й при наличието  на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Потребителят може да искадоставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответното писмено искане до https://rasinwinery.com/shop/

В съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗп, потребителят e длъженда съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при Shoprasin. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура и др.

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към Shoprasinса за сметка на клиента, като негово право е да избере далида я донесе лично в офиса на магазина или да я изпрати по куриер. Адресът на магазина е посочен в раздел Kонтакти.

Когато получената от потребителя стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, Разходите по връщането на стоката са за сметка на Shoprasin.

Shoprasin възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатат стока не по-късно от 20 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на откач по чл.55 от ЗЗП.

IX Застраховка на пратките https://rasinwinery.com/shop/ застрахова за своя сметка изпратените пратки до размера на обявената стойност на съдържанието.

Задължение на клиента (получателя) е да отвори доставената пратка е момента на нейното получаване в присъствие на куриера и да провери за щети по пратката или липси на нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането.

Рекламация за увредена стока се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси на пратката. Клиентът (получателя на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на Shoprasin за завеждане на рекламацията. https://rasinwinery.com/shop/ се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

X Авторски права

Съдържанието в сайта – информация, данни, услуги, текст, ресурси и снимков материал собственост на“ Ръсин“ ЕООД са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Нито една част от сайта не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без писменото съгласие на „Ръсин „ЕООД. Информацията и всички новини, които са публикувани https://rasinwinery.com/shop/са предоставени за Ваша лична информация.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи Условия са в сила от 11.2018г.